11.03.2021

Sayin Ortağımız;

Şirketimiz 2020 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 13:00'de şirket merkezinin bulunduğu Muratbey Mahallesi Bilir Caddesi No: 13/1 ÇataIca / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Müdürler Kurulunun yıllık faaliyet raporu Genet Kurul Toplantısı'ndan en az 15 gün önce Muratbey Mahallesi Bilir Caddesi No: 13/1 ÇataIca / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinden siz değerli ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurulumuza bizzat katılmanızı, katılamaz iseniz, Noter Tasdikli vekaletname veya İmza Sirküleriniz ile birlikte sizi temsil edecek bir kişiyi göndermenizi, vekaletnamenizi ekteki örneğe uygun olarak düzenlemenizi ve imzasi Noterce onaylanmış vekaletnamenizi (Vekaletnamenizin Noter Tasdiksiz olması halinde Noter tasdikli İmza Sirkülerinizi) en geç 30.03.2021 günü mesai bitimine kadar şirket merkezimize ibraz etmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

May Yapı Limited Şirketi Müdürler Kurulu

EKLER:

1. Genel Kurul Toplantısının Gündemi
2. Vekaletname Örneği